מגזין פרשת מטות

ימי בין המצרים מנקזים לתוכם את כל סאת סבלו של העם היהודי במרוצת הגלות. אך במקביל לצער, אנו עוסקים בהתעוררות בענייני המקדש. לומדים את הלכותיו ומצפים לבנייתו המחודשת בגאולה העתידית וכל זה – מתוך הרגשת קשר ישיר לימים ולמאורעות שהתרחשו לפני כאלפיים שנה.